Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 89/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Łukowie z 2023-06-29

Sygn. akt II K 89/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2023 roku

Sąd Rejonowy w Łukowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Edyta Cieliszak

Protokolant sekretarz sądowy Kinga Wrzosek

przy udziale prokuratora Mariusza Semeniuka

po rozpoznaniu w dniach 31 maja, 21 lipca, 25 października 2022 roku, 9 lutego, 28 marca i 20 czerwca 2023 roku sprawy M. B., córki Z. i M. z domu P., urodzonej (...) w P.

oskarżonej o to, że:

w okresie od 23 czerwca 2015 roku do 27 czerwca 2016 roku w miejscowości Ł. woj. (...) i J. woj. (...), wspólnie i w porozumieniu z S. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła D. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy polskich w kwocie 59 600 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z ustnej umowy sprzedaży D. K. towaru w postaci napojów marki Coca-Cola i pomimo otrzymania od pokrzywdzonego przelewu bankowego w kwocie 59 600 zł stanowiącego kaucję gwarancyjną, którego to dokonał na wskazane konto bankowe należące do M. B., z zawartej umowy nie wywiązała się ani też nie zwróciła wpłaconych pieniędzy tytułem kaucji gwarancyjnej –

to jest o czyn z art. 286 § 1 kk

orzeka:

M. B. uniewinnia od zarzucanego jej czynu, wydatkami w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 89/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. B.

zgodnie z aktem oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. B. pozostaje w związku małżeńskim ze S. B., mieszkają razem, tak było też w czerwcu 2015r,

wyjaśnienia oskarżonej

434v-435

na początku czerwca 2015 r D. K. skontaktował się ze znajomym J. K. pytając, czy zna kogoś, kto może mu sprzedać większą ilość napoju coca-cola, ten skontaktował się ze S. B., z którym wcześniej z powodzeniem robił interesy, wiedząc, że może mieć wiadomości na ten temat. Po kilku dniach S. B. skontaktował się z J. K. potwierdzając gotowość sprzedaży owego napoju pokrzywdzonemu. Trzej mężczyźni spotkali się następnie w mieszkaniu S. B., gdzie K. z B. uzgadniali szczegóły transakcji,S. B. oświadczył pokrzywdzonemu, że ma dostęp do takiego napoju, towaru, aby uwiarygodnić transakcję w tym kontakty na przyszłość, warunkiem podjęcia współpracy jest wpłata przez pokrzywdzonego kaucji gwarancyjnej w kwocie 59 000 zł, wartości 25 palet coca-coli o poj.0,33 l w puszce. W rozmowach tych na żadnym etapie nie uczestniczyła oskarżona,

na adres mailowy oskarżonej H. P. (1) przesłał wiadomość do jej męża o dostępności napoju, który zobowiązał się dostarczyć

zeznania D. K.

479-480, 23v-24

zeznania J. K.

30v,35

kopia maila od H. P. z dok. fotograficzną

8-9

23 czerwca 2015 r pokrzywdzony otrzymał wiadomość mailową z adresu oskarżonej (...), gdzie G. B. informował go o dostępności napoju, ilości, cenę za puszkę, kwoty kaucji, pokrzywdzony skontaktował się z G. B. telefonicznie akceptując warunki, poprosił o wskazanie konta, na które mogą być przesłane pieniądze, rozmówca jednak chciał po pieniądze przysłać J. K. i otrzymać je w ten sposób w gotówce, na to z kolei nie przystał pokrzywdzony, wówczas G. B. stwierdził, że w takim razie poda konto żony, na które pokrzywdzony może przelać pieniądze,

zeznania D. K.

479-480, 23v-24

G. B. nie posiadał konta bankowego, nie posługiwał się też swoim adresem e-mail, korzystał w tym czasie do korespondencji z adresu e-mail swojej żony za jej zgodą- przy jej pełnym zaufaniu, na prośbę męża oskarżona udostępniła mu swój rachunek bankowy do przelania przez pokrzywdzonego kaucji gwarancyjnej

wyjaśnienia oskarżonej

434v-435

kopia wiadomości e-mail wysłana z konta oskarżonej do pokrzywdzonego z podpisem G. B.

27

26 czerwca 2015 r pokrzywdzony przelał na rachunek bankowy oskarżonej w Banku (...) S.A. o nr (...) kwotę 59 600 zł

kopia polecenia przelewu

6, 28

zeznania D. K.

479-480, 23v-24

wyjaśnienia oskarżonej

434v-435

kopia wyciągu bankowego z konta oskarżonej

16-18

Następnego dnia mąż poprosił oskarżoną ustalając, że pieniądze zostały wpłacone, aby przygotowała pokwitowanie i pojechała z nim do do J., tam w okolicy Centrum Handlowego (...) doszło do spotkania S. B. z H. P. (1), M. B. wypłaciła zaś z banku pieniądze, po czym na polecenie męża przekazała pieniądze H. P. (1) w kwocie 59 000 zł i wręczyła mu przygotowane pokwitowanie tej kwoty, H. P. (1) podpisał owo pokwitowanie, z treści którego wynika, że otrzymał od oskarżonej 59 000 zł jako kaucję gwarancyjną na zakup towaru

wyjaśnienia oskarżonej

434v-435

kopia pokwitowania

7

częściowo zeznania H. P. (1) oraz wcześniejsze wyjaśnienia złożone jako podejrzany

545-546, 262-264v, 277,

po kilku dniach oskarżona dowiedziała się, że nie doszło do sfinalizowania transakcji, w której pośredniczył jej mąż i na poczet której na jej konto zostały przez pokrzywdzonego przelane pieniądze i przekazane H. P. (1), ponieważ pieniądze wpłynęły na jej konto złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa

wyjaśnienia oskarżonej

434v-435

protokół zawiadomienia

3

ostatecznie D. K. nie otrzymał towaru ani pieniędzy wpłaconych tytułem kaucji, najpierw G. B. przesuwał termin realizacji transakcji, potem oświadczył, że pośrednik - H. P. (1) nie wywiązał się z transakcji, że ma on zwrócić otrzymane od oskarżonej i jej męża pieniądze, m.inn. sprzedać mieszkanie

zeznania D. K.

479-480, 23v-24

H. P. (1), który otrzymał pieniądze od oskarżonej i zobowiązał się "załatwić" towar w postaci puszek coca-coli został prawomocnie skazany za czyn z art.286§1 kk popełniony na szkodę D. K., wyroku nie kwestionował ( korzystał z pomocy obrońcy), uprawomocnił się w I instancji, w dacie czynu H. P. (1) był dwukrotnie skazany prawomocnie za przestępstwa oszustwa

wyrok nakazowy dot. H. P.

317-318

dane o karalności H. P. (1)

136, 223

odpisy wyroków dot. H. P. (1), post. o zarządzeniu wykonania kary

220-222, 229-245, 246

częściowo zeznania H. P. (1) oraz wcześniejsze wyjaśnienia złożone jako podejrzany

545-546, 262-264v, 277,

oskarżona zarówno w dacie czynu, w dacie kierowania aktu oskarżenia jak i obecnie nie jest karana, prowadzi ustabilizowany tryb życia, pracuje,

dane o karalności

285, 358, 413

wywiad kuratora

549-550

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. B.

zgodnie z aktem oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżona dopuściła się zarzucanego jej czynu

częściowo zeznania H. P. (1) oraz wcześniejsze wyjaśnienia złożone jako podejrzany

545-546, 262-264v, 277,

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonej

sąd obdarzył je wiarą, brak jest bowiem podstaw by je skutecznie zakwestionować, oskarżona nie kwestionowała, ze na prośbę męża udostępniła mu zarówno dostęp do swojej poczty elektronicznej, z której korzystał w trakcie transakcji będącej przedmiotem tej sprawy, zezwoliła także mężowi i udostępniła swój rachunek bankowy celem przelania na niego pieniędzy przez pokrzywdzonego, są to okoliczności bezsporne, mające potwierdzenie w zebranych dowodach w postaci wyciągu z jej rachunku bankowego, kopii potwierdzeń przelewu na jej konto pieniędzy przez pokrzywdzonego, w tej sytuacji są to okoliczności nie budzące jakichkolwiek wątpliwości, oskarżona wyjaśniła także, że pieniądze wypłaciła ze swojego konta i przekazała jej na polecenie swojego męża H. P. (1) w J. ( po potrąceniu 600 zł za tę "przysługę" a jej wyjaśnienia mają potwierdzenie w zeznaniach H. P. (1), który przyznał otrzymanie kwoty 59 000 zł w J. od oskarżonej potwierdzając też, że podpisał stosowane pokwitowanie, oskarżona wskazała, że miała zaufanie do męża, nie miał on rachunku bankowego ani poczty elektronicznej stąd normalne dla niej było, że będąc w małżeństwie i mając zaufanie do męża udostępniła mu je i nie zajmowała się bliżej sprawą aż do momentu, kiedy mąż poinformował ją o fiasku transakcji i o problemach z tym związanych, które również jej dotyczą, gdyż pieniądze pokrzywdzonego wpłynęły na jej konto, wówczas czując się także oszukana złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez H. P. (1), wyjaśnienia jej są logiczne, mają poparcie w zgromadzonych dowodach, zasadach logiki i doświadczenia życiowego

zeznania D. K.

przekonujące i wiarygodne, mają potwierdzenie w zgromadzonych dokumentach a także wyjaśnieniach oskarżonej, częściowo też zeznaniach H. P. (1), z zeznań pokrzywdzonego wynika bezspornie, jest to też okoliczność niekwestionowana, że nawiązał za pośrednictwem J. K. kontakt ze S. B., który miał pośredniczyć w zakupie coca-coli i przelał na konto żony tegoż stosowną zaliczkę- kaucję w kwocie 59 600 zł, początkowo S. B. chciał te pieniądze w gotówce ale , gdy pokrzywdzony nie zgodził się na taką formę ich przekazania, po jakimś czasie wskazał konto żony- potwierdza to zatem relację oskarżonej, że w pewnym momencie mąż, który konta nie posiadał poprosił ją o udostępnienie konta bankowego, na które miały być przelane pieniądze dot. jakiejś transakcji, z zeznań pokrzywdzonego wynika, że na żadnym etapie rozmów dotyczących owego zakupu coca-coli oskarżona udziału nie brała, włączyła się dopiero, kiedy okazało się, że pokrzywdzony nie otrzymał towaru, pieniędzy, w związku z tym, że czuła się nie w porządku, gdyż pieniądze wpłynęły na jej konto, próbowała też je odzyskać

zeznania J. K.

świadek przekonująco wskazał na okoliczności pośredniczenia w kontaktach między pokrzywdzonym a mężem oskarżonej, również z jego zeznań wynika, że na żadnym etapie rozmów dotyczących przedmiotowej transakcji nie brała udziału oskarżona, dopiero włączyła się w proces odzyskania pieniędzy, które wpłynęły na jej konto od pokrzywdzonego, chciała jej odzyskać, z zeznań świadka wynika, ze zarówno oskarżona jak i jej mąż czuli się oszukani przez kolejnego pośrednika- H. P. (1), próbowali odzyskać pieniądze i zadośćuczynić pokrzywdzonemu

kopia polecenia przelewu

nie budzi zastrzeżeń, okoliczność bezsporna

kopia pokwitowania

nie budzi zastrzeżeń, okoliczność bezsporna, także nie kwestionowana przez H. P. (1), przyznającego otrzymanie pieniędzy, już jednak okoliczności dotyczące podpisania pokwitowania wskazywane przez tego świadka jawią się jako nierealne, mało przekonujące, świadczące o przyjętej przez tegoż podejrzanego (wówczas) linii obrony

kopia maila od H. P. z dok. fotograficzną

nie budzi zastrzeżeń, okoliczność bezsporna

kopia wyciągu bankowego z konta oskarżonej

nie budzi zastrzeżeń, okoliczność bezsporna

kopia wiadomości e-mail wysłana z konta oskarżonej do pokrzywdzonego z podpisem G. B.

nie budzi zastrzeżeń, okoliczność bezsporna

odpisy wyroków dot. H. P. (1), post. o zarządzeniu wykonania kary

oraz dane o karalności-nie budzą zastrzeżeń, okoliczności bezsporne

wywiad kuratora

nie budzi zastrzeżeń, nie kwestionowany

częściowo zeznania H. P. (1) oraz wcześniejsze wyjaśnienia złożone jako podejrzany

zeznania świadka sąd obdarzył wiarą w części, w której potwierdza, że zobowiązał się " załatwić " coca-colę będącą przedmiotem transakcji z niniejszego postępowania, że negocjował w tej sprawie z mężem oskarżonej, z nim uzgadniał szczegóły, nie brała w tym udziału oskarżona, otrzymał od niej kwotę na zakup napoju w J. i podpisał pokwitowanie- w tym zakresie jego zeznania oraz odczytane wyjaśnienia mają potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym omówionym wyżej i są niesporne, już jednak w odniesieniu do okoliczności przekazania pieniędzy podpisania pokwitowania, obawy świadka w związku z obecnością bliżej nieokreślonych mężczyzn, co do których czuł obawy a także transakcji z bliżej nieokreślonym (...) czy też innych szczegółów dotyczących owej transakcji i przekazywania pieniędzy na zakup towaru zeznania świadka w żaden sposób nie są dla sądu przekonujące, trudno sobie wyobrazić, że świadek podpisuje przyjęcie znacznej kwoty pieniędzy ( na ówczesne warunki) mimo, że ich nie otrzymał, w sytuacji jakiejkolwiek obawy i znając okoliczności transakcji, które są dla niego podejrzane, nie zawiadamia o tym, wiedząc tym samym, ze naraża się na niewątpliwą odpowiedzialności- świadek karany był w momencie owej transakcji dwukrotnie za przestępstwo oszustwa, pokrętne wyjaśnienia świadka złożone podczas czynności przesłuchania go- po kilku zresztą latach od czynu (ukrywał się) , na temat swojego udziału w całej transakcji są przyjętą linią obrony, przerzucenia odpowiedzialności na inne osoby, są mało prawdopodobne i nielogiczne, zresztą oskarżony otrzymał wyrok nakazowy skazujący go za dokonanie oszustwa na szkodę D. K., wyroku nie kwestionował, mimo, ze obciążono go obowiązkiem naprawienia szkody ( korzystał wówczas z pomocy obrońcy),

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowo zeznania H. P. (1) oraz wcześniejsze wyjaśnienia złożone jako podejrzany

ocenione wyżej, zdaje się, ze to one stały się podstawą dla postawienia oskarżonej zarzutu w tej sprawie, choć ich ocena dokonana zgodnie z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego nie może być w żaden sposób podstawą do tego

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

M. B.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

zdaniem sądu w sprawie brak jest dowodów świadczących o winie oskarżonej przy tak zebranym i ocenionym materiale dowodowym, sąd przy tym rozważał także możliwość przypisania oskarżonej pomocnictwa do czynu z art.286§1 kk na szkodę pokrzywdzonego poprzez udostępnienie S. B. konta bankowego, na które pokrzywdzony przelał pieniądze czy też skrzynki elektronicznej i poczty e-mail służącej do ustalania szczegółów przedmiotowej transakcji, zdaniem sądu także w tym zakresie nie można przypisać oskarżonej winy, przede wszystkim świadomości i zamiaru , należałoby bez żadnych wątpliwości stwierdzić przy tym winę oskarżonego S. B. i przypisać mu zarzucany mu czyn, tymczasem wyjaśnienia oskarżonej oraz zeznania pokrzywdzonego i J. K. i w końcu też H. P. (1) wskazują, że oskarżona na żądnym etapie transakcji nie brała w niej udziału, udostępnienie konta bankowego mężowi, możliwości korzystania ze swojej poczty elektronicznej ( z którym pozostaje we wspólnym pożyciu, ma zaufanie), czy też udział w przekazaniu pieniędzy, które przecież musiała wypłacić ze swojego konta w żaden sposób,nie wskazują na istnienie po jej stronie świadomości oraz oszukańczego zamiaru, winy umyślnej w postaci zamiaru bezpośredniego- działania w celu pokrzywdzenia D. K. i w celu doprowadzenia go do niekorzystanego rozporządzenia mieniem, kiedy to oskarżona czuje się w tej sprawie oszukana, pokrzywdzona, dlatego tez złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dołączona do akt , w tym przed rozprawą, korespondencja jej męża z H. P. (1) (sms-owa) wskazuje, że to H. P. (1) tłumaczy się S. B. i zobowiązuje do podjęcia działań związanych z zapłatą pokrzywdzonemu oraz z tego, że transakcja nie doszła do skutku. W tej sytuacji i kierując się również dyspozycją art.5 kpk należało uniewinnić M. B. od zarzucanego jej czynu. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie brak jest takich dowodów, które mogłyby skutecznie obalić wersję zaprezentowaną przez oskarżoną i wykazać jej winę w sposób pewny i obiektywny, dla przyjęcia odpowiedzialności za zarzucany czyn niezbędne jest bowiem udowodnienie winy na podstawie niebudzących wątpliwości ustaleń opartych na przeprowadzonych prawidłowo i dostępnych dowodach. Przesłanek tego rodzaju brak jest zaś w niniejszej sprawie.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

art.632 pkt 2 kpk

obciążenie wydatkami Skarbu Państwa.

1.Podpis

sędzia Edyta Cieliszak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Janaszek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Edyta Cieliszak
Data wytworzenia informacji: