Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 430/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łukowie z 2020-03-12

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 430/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. F.

tożsamy z zarzucanym aktem oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Pełnienie 15 czerwca 2019 roku przez policjantów z Komendy Powiatowej w Ł. sierżant A. G. i aspiranta sztabowego A. M. służby patrolowej i skierowanie ich na interwencję domową, zgłoszoną przez M. F. (1), do A., pod nr 60.

informacja o przestępstwie

1

zeznania A. G.

52v-53 (8v)

zeznania A. M.

53-53v (12v)

2. Przeprowadzenie interwencji w miejscu zamieszkania małżonków M. (1) i J. F. przez wymienionych w pkt 1 funkcjonariuszy, związanej z zachowaniem nietrzeźwego J. F. i jego agresją wobec zamieszkujących z nim wspólnie członków rodziny.

zeznania A. G.

52v-53 (8v)

zeznania A. M.

53-53v (12v)

zeznania M. F. (1)

53v-54 (28v)

zeznania M. F. (2)

59v-60

3. Wyzywanie obojga funkcjonariuszy przez J. F. w trakcie tej interwencji, w związku z podejmowanymi przez nich w jej trakcie działaniami, słowami wulgarnymi i obelżywymi.

zeznania A. M.

53-53v (12v)

zeznania A. G.

52v-53 (8v)

zeznania M. F. (1)

53v-54 (28v)

zeznania M. F. (2)

59v-60

4. Obydwoje funkcjonariusze Policji byli podczas służby trzeźwi.

protokół badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwem legalizacji

5-7

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. F.

tożsamy z zarzucanym aktem oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. Używanie przez funkcjonariuszy Policji w trakcie interwencji słów wulgarnych i obelżywych wobec J. F. i stosowanie wobec niego przemocy fizycznej.

zeznania A. M.

53-53v (12v)

zeznania A. G.

52v-53 (8v)

zeznania M. F. (1)

53v-54 (28v)

zeznania M. F. (2)

59v-60

2. Używanie słów wulgarnych i obelżywych wobec J. F. podczas czynności związanych z osadzaniem go w policyjnej izbie zatrzymań.

zeznania G. Z.

59v

zeznania J. M.

68-68v

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

informacja o przestępstwie

dokument stanowiący relację z czynności podjętych w ramach interwencji domowej - w tym zachowania oskarżonego wobec interweniujących policjantów - inicjujący postępowanie, w pełni potwierdzony zeznaniami funkcjonariuszy i domowników

protokół badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwem legalizacji

dokumenty urzędowe z przeprowadzonych badań stanu trzeźwości policjantów w dacie czynu, przeprowadzonych urządzeniem zalegalizowanym przez akredytowaną instytucję

zeznania A. G.

relacja z przebiegu wykonywanych w czasie służby czynności, związanych z interwencją podjętą w związku z zachowaniem oskarżonego i poczynionych podówczas ustaleń, w pełni zgodna z zeznaniami drugiego funkcjonariusza oraz domowników i jako taka w pełni wiarygodna, stanowiąca podstawę ustaleń faktycznych

zeznania A. M.

jak wyżej - w przypadku zeznań A. G.

zeznania M. F. (1)

relacja domownika z przebiegu interwencji policyjnej podjętej w związku z jej zgłoszeniem i zachowywania się w jej trakcie wobec siebie oskarżonego i policjantów, potwierdzona przez tychże funkcjonariuszy oraz innego domownika

zeznania M. F. (2)

relacja domownika z przebiegu interwencji policyjnej podjętej w związku ze zgłoszeniem jej przez M. F. (1) i zachowywania się w jej trakcie wobec siebie oskarżonego i policjantów, potwierdzona przez tychże funkcjonariuszy oraz wymienioną wyżej

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia J. F.

sprzeczne praktycznie ze wszystkimi pozostałymi przeprowadzonymi w sprawie dowodami - w tym także dopuszczonymi i przeprowadzonymi dla ich weryfikacji na etapie postępowania przed sądem - i jako takie niewiarygodne, stanowiące wyłącznie linię jego obrony, ukierunkowaną na uniknięcie odpowiedzialności za zarzucany czyn

dane o karalności, wywiad policyjny

dokumenty urzędowe sporządzone przez uprawnione do tego organy, dotyczące osoby oskarżonego, nieistotne dla ustalenia stanu faktycznego

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

J. F.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

wypowiadanie przez oskarżonego 15 czerwca 2019 roku w A., w gminie i w powiecie (...), w województwie (...), wobec pełniących służbę i wykonujących w jej trakcie czynności związane z przeprowadzaną interwencją domową funkcjonariuszy Policji A. G. i A. M. słów wulgarnych i obelżywych wyczerpało znamiona występku z art. 226 § 1 k.k.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. F.

I

I

orzeczona kara mieści się w granicach ustawowego zagrożenia, jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu

okoliczności obciążające

-

znajdowanie się przez oskarżonego pod działaniem alkoholu w chwili popełnienia czynu;

-

uprzednia karalność;

okoliczności łagodzących brak

II

jak wyżej

orzeczenie obligatoryjne w myśl art. 63 § 1 k.k.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

oskarżony pracuje i osiąga dochody, nie ma nikogo na utrzymaniu - brak było podstaw do zwolnienia go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych:

- art. 626 § 1 k.p.k. i art. 627 k.p.k.,

- art. 3 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Gajda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łukowie
Data wytworzenia informacji: